top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Covid-19. Tips till chefer.Jag har kontakt med rätt många kunder som beskriver den oro och stress som uppstår i kölvattnet av åtgärder man vidtagit på grund av Covid-19.


Inte minst åtgärden att många jobbar hemifrån. Jag har sett en hel del goda råd kring hemarbete på LinkedIn men tänker att följande kan vara värt att påminna om, särskilt för chefer som har att hantera medarbetares oro.


Vi människor har svårt att stå ut med brist på kontroll inklusive det faktum att framtiden är okänd. Ett sätt att hantera det är att spekulera: Att föreställa sig att det nog kommer att bli på det ena eller andra sättet ger en känsla av kontroll. Det är förstås inte ett aktivt beslut att spekulera, snarare skulle jag säga att det är inbyggt i psyket på samma sätt som det är inbyggt i kroppen att andas.


Ett annat sätt att förstå varför vi spekulerar om framtiden är att fenomenet medför fysiskt överlevnadsvärde. Våra förfäder på Afrikas savanner som hörde att det prasslade i buskaget kunde spekulera i att det betydde att ett lejon siktat in sig på middag. Att då göra helt om och springa för allt vad tygen håller var en god strategi, även om det i det specifika fallet visade sig att det inte fanns ett lejon.


Att spekulera kan dock vara en del i en växande ond cirkel och då eroderas upplevelsen av kontroll eftersom den andra delen i cirkeln är oro. Spekulationer väcker oro som väcker värre spekulationer som väcker ökad oro. Vid något tillfälle går oron över i rädsla eller till och med panik. Om du har egen erfarenhet av så starka känslor vet du att det kan leda till att man tappar sin klokskap. Logiska argument biter inte. Att försöka lugna biter inte. Den inre verkligheten tar över.


Första tipset till dig som chef är att acceptera att det är så här människor fungerar. Lika lite som du kan uppmana någon att sluta andas, kan du uppmana någon att sluta spekulera och känna oro. Ta hellre fram din empati och omtanke. Det leder oss till det andra tipset. Om någon uppgivet säger exempelvis ”Det är helt omöjligt att leverera under de här omständigheterna” skulle jag tipsa om att använda de metoder du kan läsa om här.


Det som uppstår hos den andre är en känsla av att ha blivit lyssnad på. ”Äntligen någon som fattar hur jag har det!” Det betyder inte att den andre plötsligt blir lugn och fin, du kan behöva lägga rätt mycket tid på ovanstående. Tålamod är bra i sammanhanget. Men vid något tillfälle märker du hur den andre börjar gå in för landning och då kan du ställa frågor som ”Vad bedömer du är realistiskt att göra just nu?” Eller för den delen komma med instruktioner om det är det som behövs.


Tredje tipset: Du kan känna en press att tillhandahålla svar på uttalade eller outtalade frågor. Om du inte har ett svar, gissa inte. ”Jag vet inte”, är i så fall det enda tänkbara svaret. Givetvis med tillägget att ni kan försöka ta reda på ett svar, om det är tillämpligt och görligt.


Fjärde tipset: Informera. Informera. Informera. Det kanske bästa ledarskapstips jag själv fått kommer inte från psykologutbildningen eller någon avancerad fortbildning. Det kommer från militärtjänsten: Informera soldaterna om vad som händer, även när det inte händer någonting: "Vi har just nu ingen ny information." Fakta dödar spekulationer.


Femte och sista tipset handlar om hur du får möten på distans att fungera. Den texten är min hittills mest lästa så jag vill tro att människor uppskattar råden.

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer. #michaelsoderling #ledarskap #kommunikation #distansarbete

723 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page