top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Den osannolika ledningsgruppenNär jag för några veckor sedan laddade ner utfallet på en enkät som mätte produktiviteten i ledningsgruppen för marknadsavdelningen på Max Burgers höll jag på att trilla av stolen.


Under tre år har vi jämfört gruppen med ett axplock från verkligheten bestående av 857 andra grupper. Första året visade mätningen att gruppen tillhörde de 170 bästa – i statistiska termer låg gruppen i 80 percentilen. Påföljande år visade mätningen att gruppen tillhörde de nio bästa – 100 percentilen.

Damma av dina kunskaper i statistik och överväg om det är troligare att gruppen det tredje året hade legat kvar i absoluta toppen eller troligare att den hade sjunkit? Givet hur jag inledde denna text förstår du vart jag är på väg: Med Chief Marketing Officer Maria Ziv i spetsen låg gruppen mot alla odds kvar i 100 percentilen.


Grädden på moset är att enkäten mäter ytterligare nyckeltal som alla såg bra ut, vilket du kommer att se exempel på när du läser vidare. Men det kan vara på sin plats att först sätta kontexten: Enkäten är underlag för ledningsgruppsutveckling där jag är extern konsult.


Med det sagt kan vi ställa oss frågan om vad som ligger bakom detta fenomenala utfall. Till saken hör att en nybliven medlem uttryckte en helt rimlig fundering om teamet verkligen kunde vara så här produktivt. Det ledde till en spännande diskussion i gruppen där Maria resonerade om att hennes utmaning inte är att få folk att prestera på topp (hur det kan komma sig förstår du när du strax kommer till avsnittet om rekrytering). Hennes utmaning är att se till att dessa högpresterare varvar hårt arbete med återhämtning. Denna inställning manifesteras i gruppens spelregler där Maria är upphovskvinna till ”We make sure we recover after intense periods of work” samt ”We prioritise mental and physical fitness.” Marias inställning speglar sålunda en strävan mot en hållbar produktivitet.


Vad kan vi mer lära oss? En sak som Maria lägger stor vikt vid är att bygga sitt team. Bortsett från att hon tagit in synnerligen kompetenta människor har hon också gjort en annan sak helt rätt. I den här artikeln kan vi läsa om sambandet mellan å ena sidan personlighetsegenskaperna vänlighet och samvetsgrannhet, och å andra sidan hur en grupp presterar. Jag har inte genomfört personbedömningar på medlemmarna, men i mitt umgänge med gruppen har det blivit uppenbart att den befolkas av vänliga människor. Den egenskapen är för övrigt inte bara en angenäm bonus, här kan du läsa om risken med att ha en ovänlig person i gruppen.


Vidare visar data i enkäten att människor levererar, med andra ord är samvetsgrannheten hög. En delmängd i den egenskapen är att man håller vad man lovar. Kombinationen av vänlighet och samvetsgrannhet bedömer jag har stort förklaringsvärde till det faktum att gruppens psykologiska trygghet i enkäten hamnar i 90 percentilen. Vem skulle inte trivas i ett team med kompetenta, trevliga och pålitliga människor?


Slutligen vill jag resonera om förutsättningarna för marknadsavdelningen och ledningsgruppen. Jag tar avstamp i en utsaga som jag på 80-talet läste i en bok om ledarskap från Försvarsmakten: Motivation behöver icke främjas. Allt kommer an på att den icke hämmas. Den utsagan kongruerar med Marias inställning: Upp med allt på bordet så vi kan fixa bästa tänkbara förutsättningar.


I den årliga enkäten har gruppen fått beskriva vilka svagheter man ser på grupp- och avdelningsnivå samt fått komma med förbättringsförslag. I varje workshop har ett inslag varit att säkerställa samsyn i enkätutfallet och när det gäller lösningarna, säkerställa att all klokskap i gruppen kommer upp till ytan och minst lika viktigt: Se till att lösningarna är förankrade i gruppen.


Sammanfattningsvis har vi en ledningsgrupp med rackarns kompetenta, trevliga och pålitliga medlemmar. Vi har en Chief Marketing Officer med en kombination av strategisk fingertoppskänsla och medryckande personligt ledarskap. Grundat i det blir jag kanske inte lika förvånad om gruppen inklusive den nya medlemmen, i september 2024 ånyo skattar gruppens produktivitet i 100 percentilen. Game on!

 

Du som är nyfiken på hur Maria ser på vårt samarbete kan klicka här.

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.201 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page