top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Ledarskap och produktivitet


På sistone har jag sett tre chefer som gjort viktiga insatser för de grupper de verkar i.


För att förstå värdet av deras handlande vill jag ge en teoretisk bakgrund: I en ledningsgrupp som inte kommit så långt i sin utveckling finns olika kunskaper och uppfattningar hos enskilda medlemmar, likt isolerade öar. Om gruppens syfte är att leda, styra och utveckla en organisation finns en poäng med att göra kunskapen gemensam och låta olika uppfattningar mötas. Ett plus ett kan bli tre vilket motsvaras av en torr sats i teorin om levande mänskliga system: Grupper överlever, utvecklas och transformeras genom att urskilja och integrera olikheter.


Mitt jobb är att se till att urskiljandet av olikheter inträffar under ordnade former, exempelvis vill vi motverka en framväxande dynamik som handlar om rätt och fel. I förlängningen finns risken för låsta positioner vilket kan kosta stora pengar. Att säkerställa ordnade former handlar bland annat om att hjälpa medlemmar att byta ut sitt ”ja, men” mot att säga att man uppskattar att den andre lyfter en viss fråga eller säga att man blir nyfiken och vill veta mer. Det som då händer är för det första att ingen prestige uppstår. För det andra fördjupas samtalet, nyanser framträder och det som initialt tycktes vara avvikande uppfattningar visar sig ofta innehålla flera gemensamma nämnare. För det tredje blir det också ett mänskligt möte, vilket inte ska underskattas om vi tror att sammanhållning är viktigt för en grupps fungerande.


Med den bakgrunden kan vi gå tillbaka våra tre chefer. I en ledningsgruppsutveckling responderade en av dem med entusiasm på mitt förslag att medlemmarna skulle tjäna på att bekräfta och uppmuntra varandra i större utsträckning även när man inte håller med. Hon satte i system att med glimten i ögat bekräfta varenda talare. Det blev en kul grej och vi skrattade en hel del, men i uppföljningen en månad senare var jag och min uppdragsgivare överens om att den personen rejält bidrog till att lyfta gruppen och samtalet.


I en annan ledningsgrupp tenderade en medlem att hålla långa utläggningar. Ju mer han pratade, desto mindre förstod vi övriga. Jag tror inte han själv riktigt visste vad han ville säga, i alla händelser var hans frustration tydlig. Jag bedömde att när han väl skulle sluta prata fanns risken att han skulle bli lämnad hängande. Precis när jag drog efter andan för att hantera det hörde jag en annan medlem vänligt och välvilligt säga att han inte förstod. Var kanske så här han menade… om inte… kanske så här? Med uthållighet i kombination med omtanke gjorde han ett viktigt arbete för gruppen i sin strävan att urskilja och integrera olikheter. Och ett viktigt arbete för den frustrerade kollegan: Givet dennes kommunikationsstil har jag en hypotes om att han inte är van att bli mött med nyfikenhet och värme. Det fina bemötandet byggde relation och hjälpte honom att förstå vad han egentligen ville ha sagt.


Slutligen vår tredje chef som imponerande i en workshop med 75 personer i rummet. I workshopen fanns ett tillfälle när medarbetare fick rikta frågor och förslag till högsta ledningen vilket är en situation som många nog skulle tycka är pressande, särskilt om det man ska säga har en viss laddning. När medarbetare tog mod till sig och sa vad de tyckte och tänkte ställde chefen varma och genuint intresserade frågor vilket underlättade urskiljande och integrering av olikheterna.


Man kan tänka på begreppet ledarskap på så många sätt, det kan handla om mod och personlig mognad. Det kan handla om prestigelöshet. Det kan handla om hur man kommunicerar. I alla händelser går det inte att överskatta kraften i värme, omtanke och nyfikenhet. Särskilt om man vill bidra till att en grupp överlever, utvecklas och transformeras. Får vi transformationen att hända genom att sätta ett uppmuntrande klimat där allas klokskap kommer till uttryck och där isolerad kunskap blir gemensam – då kan vi anta att produktiviteten ökar. Håller du med?

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.


351 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page