top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Vilken är egentligen VD:s viktigaste uppgift?


Efter att min handledare ställt den frågan spände han blicken i mig och jag kände pulsen öka.


Året var 2008 och detta utspelade sig i början av min praktiktjänstgöring för psykologlegitimation. I huvudet scannade jag igenom alla kurser i grupp-, arbets- och organisationspsykologi som jag tentat av men efter en utdragen tystnad blev jag tvungen att säga att jag inte visste.


Innan vi går vidare är det på sin plats att göra en distinktion mellan två domäner som VD har att förhålla sig till, nämligen den yttre och den inre. Med yttre menar jag företagets omvärld, med inre menar jag företaget som organisation. Frågan min handledare ställde avsåg den inre domänen. För att sätta svaret i kontext vill jag resonera om begreppet organisationsutveckling. Jag tänkte börja med det självklara och sedan röra mig i allt vidare cirklar. Häng med.


Vad är egentligen organisationsutveckling? Tankarna går kanske i första hand till förändringsprocesser där ni gör en rockad i organisationsstrukturen och inför nya sätt att jobba. Apropå det kan du som funderar på en sådan förändring överväga följande: Sitter problemet i första hand i den befintliga strukturen? Eller är det snarare så att ni har en i grunden logisk och rimlig struktur som borde stödja er affär eller verksamhet, men ni har inte fått den att fungera? Om du är osäker på svaret kan du ladda ner min guide om att hitta förbättringspotentialen i organisationen. Får du korn på flaskhalsarna i den befintliga strukturen är det mycket möjligt att du kan uppnå den effekt du söker med lägre kostnad, ansträngning och risk. Du som har egen erfarenhet av förändringsprocesser vet vad jag syftar på.


Låt mig sträcka tanken lite längre, nämligen genom att påstå att ledarskapsutveckling är en underrubrik till organisationsutveckling. Oavsett om vi pratar om ledningsgruppsutveckling, ett ledarprogram för alla chefer i en organisation eller individuell ledarutveckling, medför ett utvecklat ledarskap ökad effektivitet och produktivitet samt får förstås konsekvenser för arbetstrivsel och personalomsättning.


Det jag hittills nämnt är definitivt viktiga uppgifter för dig som leder och vill utveckla din organisation. Men för att de ska ge maximal effekt bygger de på en grundläggande förutsättning och därmed cirklar jag mig tillbaka till svaret på den inledande frågan om din viktigaste uppgift: Sedan ett år tillbaka jobbar jag med ledarskapsutveckling i en organisation där varenda chef jag hittills träffat imponerar på mig. De sätter mig på prov med sin skarpa analytiska förmåga. Våra samarbeten präglas av nyfikenhet och prestigelöshet. Vi gör planer där vi är ömsesidigt beroende av varandra och de håller sina åtaganden. Du som är insatt i den arbetspsykologiska forskningen ser att här framträder personer som ligger högt på egenskaper som problemlösningsförmåga, sympatiskhet, utåtriktning och ordningssamhet. Är det en slump att alla är så rackarns bra? Självklart inte. Högsta ledningen har insett vikten av att implementera funktionella processer för rekrytering och urval.


Det svar min handledare gav på sin egen fråga var att en VD:s viktigaste uppgift är att bygga sitt lag. Jag nickade men man kan nog inte säga att jag vid det tillfället förstod den djupa innebörden. Hans fråga avsåg i första hand VD:s ledningsgrupp men jag utvidgar den till att gälla alla chefer i organisationen.


Låt mig runda av med att citera mig själv ur den guide jag länkade till ovan: Att sätta en process för att försäkra er om att få in rätt personer i ledande roller är kanske den mest strategiska organisationsutvecklande insatsen man kan tänka sig. Som den milda psykolog jag är tänker jag inte spänna blicken i dig men jag är klart nyfiken på om du håller med.

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.

205 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page