top of page
Executive_coaching_edited.jpg

Jag har en erfarenhet från executive coaching som du som högre chef kanske känner igen

I känsliga frågor kan du sakna någon att vända dig till

Bortsett från ovanstående är det inte ovanligt att högre chefer som har att hantera avsevärd komplexitet, ibland behöver hjälp att återerövra helhetsperspektivet. Botemedlet är en stor whiteboard och en konsult som ställer rätt frågor. 

 

Slutligen, en erfarenhet jag inte kunde förutse när jag började coacha högre chefer: Behovet av att helt enkelt få tömma säcken och pysa ut frustration. Den fyndigaste beskrivningen av det fenomenet kom från en direktör som kärnfullt uttryckte det så här: ”Kräks och led.” Det verkar som att högre chefer också bara är människor.

Min erfarenhet att executive coaching fungerar som andningshål och reflektionstid. Ett utrymme helt och hållet för dig. Vill du veta mer?

I din organisation måste du ständigt tänka på vad du säger och hur du säger det så du inte sätter igång något hos andra.

Om du är VD och överväger en organisationsförändring kan du behöva testa och utveckla idén i ett konfidentiellt samtal med en trusted advisor. En annan kontext är att du kan uppleva motivationsproblem och inte känner dig trygg med att lufta det med din ordförande

Du kanske har en underställd chef som inte fungerar som önskvärt och du funderar på avveckling men vill prova tankarna och vara säker på att ha belyst frågan ordentligt innan du tar steget.

​BOKA ETT 30 MINUTERS KOSTNADSFRITT SAMTAL MED MICHAEL SODERLING.

Om du är redo att ta din organisation till nästa nivå är det här ett samtal för dig.

bottom of page