top of page
Samarbete%20mellan%20team_edited.jpg

SAMARBETEN MELLAN TEAM

Fungerar samarbetet mellan team inte så bra som det skulle kunna göra?

över teamgränserna intervjua varandra om den andres vardag. Sätt ihop smågrupper över teamgränserna som får diskutera frågor som rör samarbetet. Säkerställ att medarbetare med egna ögon får se alla goda förslag tankas in i ledningsgruppen. 

 

Möjligen ser ovanstående nästan för enkelt ut. Då behöver vi betänka att det inte är innehållet som är utmaningen, den består snarare i att skapa en struktur för processen och att leda den. De viktigaste framgångsfaktorerna är minutiös detaljplanering och gedigen förankring innan genomförandet samt tydlig men lyhörd processledning under genomförandet. Efter genomförandet behöver implementering kommuniceras löpande. Tar vi hand om de delarna är min erfarenhet att effekten är påtaglig: Samarbetet mellan teamen blir bättre.

Vill du veta mer?

För att komma till hur man kan ta tag i utmaningen behöver jag sätta ord på ett av mina grundantaganden, nämligen att de allra flesta människor vill bidra på arbetsplatsen. Om de inte bidrar beror det på att något hindrar dem. Vad kan det vara för hinder?

 

Mellan team kan det saknas personliga relationer och insikter om vad de andra har för mål eller insikten att man har gemensamma mål. Var för sig försvårar dessa företeelser samarbete över teamgränserna och slår man ihop dem får vi en multiplikatoreffekt. Konsekvensen blir att man inte kommunicerar tillräckligt över teamgränserna. Inte heller koordinerar man sig med de andra. Grädden på moset är när chefer inte skapar formella förutsättningar för samarbete mellan team.

Hur löser man detta? Sätt alla inblandade i en workshop i ett stort rum. Under strukturerade former, låt människor 

​BOKA ETT 30 MINUTERS KOSTNADSFRITT SAMTAL MED MICHAEL SODERLING.

Om du är redo att ta din organisation till nästa nivå är det här ett samtal för dig.

bottom of page