top of page
organisationsutveckling.jpg
Jag har aldrig mött en organisation där det inte finns förbättringspotential

Vilken potential funderar du på?

Därefter kan vi begrunda samarbeten inom ledningsgrupper och team. Typiska nedslagspunkter är tydlighet i syfte, vision, mål och roller.

På den nedersta nivån hittar vi individerna där företeelser som kompetens, motivation och personliga egenskaper är relevanta.

Jag gissar att du ser att när det intrikata samspelet mellan dessa företeelser överstiger en viss tröskel, spelar det inte längre så stor roll att människor är överens om förbättrings-potentialen. Det blir svårt att veta var man ska börja.

Jag föreslår att du och jag slår våra kloka huvuden ihop och sorterar i komplexiteten. Det brukar ge en genomtänkt idé om vilka insatser som är meningsfulla. Det brukar i sin tur leda till att ni kan få saker och ting att fungera bättre.

Vill du veta mer?

Alla inblandade brukar vara överens om att saker och ting skulle kunna fungera bättre, ändå lyfter det inte. Det beror på att företeelser i och utanför organisationen samspelar och förstärker varandra. För att få en organisationsutveckling att flyga behöver man beakta ett antal nivåer.

 

Den högsta är den samhälleliga. Betänk exempelvis Covid-19 och vilken inverkan det fick på er organisation. Den typen företeelser är förstås omöjliga att påverka, här handlar det snarare om att hitta funktionella förhållningssätt.

På nästa nivå kan vi betänka gränssnittet mellan er organisation och era kunder. I vilken utsträckning främjar och hämmar processer och överenskommelser era samarbeten?

Ytterligare en nivå under kan vi betrakta hur det är inne i er organisation. Jag syftar på struktur, kultur och incitaments-modeller samt samarbeten mellan team.

BOKA ETT 30 MINUTERS KOSTNADSFRITT SAMTAL MED MICHAEL SODERLING.

Om du är redo att ta din organisation till nästa nivå är det här ett samtal för dig.

Förändringsledning

Förändringsledning.jpg

Jag har i flera organisationer sett förändrings-
ledning förvandlas till ett skyttegravskrig mellan ledningsgrupper som äger förändringen och projektledare som ska driva den. Normalt sett
kloka och välvilliga människor blir som förbytta.

Samarbete mellan team

Samarbete mellan team.jpg

Mellan team kan det saknas personliga relationer. Det kan dessutom saknas insikter om vad de andra har för mål eller insikten att man har gemensamma mål. Var för sig försvårar dessa företeelser samarbete över teamgränserna och slår man ihop dem får vi en multiplikatoreffekt. 

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling.jpg

För att flytta gruppen från de mindre funktionella fenomenen tillhandahåller jag en struktur som möjliggör det goda samtalet. Jag tillför också kompetens i problemlösande kommunikation. När strukturen och kompetensen samverkar inträffar ett skifte. 

undertjänster
bottom of page