top of page

Läs mina krönikor om organisation och ledarskap från VD-tidningen

422886016_415969100868666_598794686403168987_n.jpg
1.jpg

Metoden som ger förändringsarbetet en skjuts

Metoden uppmuntrar medskapande och hjälper människor att sortera i komplexiteten.

2.jpg

Mångfald i ledningsgruppen

Mångfald berikar, är en vanlig uppfattning. Är denna syn på olikheter rimlig i bygget av ledningsgruppen? Låt oss konsultera forskningen på området.

3.jpg

Ledningsgruppens syfte och bemanning

De bästa ledningsgrupperna bemannas inte per automatik med vd:s direkt underställda chefer

4.jpg

Ofta behövs inte omorganisationen

Är problemet verkligen att er organisationsstruktur inte möter affärens behov?

5.jpg

Rollen spelar roll

Inför en ledningsgruppsutveckling fick jag klart för mig att företaget jag skulle arbeta med brottades med en fråga som gällde dess överlevnad. Problemet enligt vd var inte att frågan inte gick att lösa. 

6.jpg

Produktiva ledningsgrupper är pigga

Högpresterande grupper inser vikten av att hela tiden värna samtalsklimatet.

7.jpg

Få gruppen att prestera i nivå med individernas förmågor

Det räcker inte med djupa kompetenser, lång erfarenhet och affärsförståelse.

8.jpg

Gnisslar det i din organisation?

Undvik misstaget att förväxla orsak och symtom.

9.jpg

Ett konkret tips för en effektivare ledningsgrupp

Man kan se en grupps effektivitet som en funktion av två företeelser. Den ena avser graden av samsyn i grundläggande frågor och den andra avser gruppens dynamik.

10.jpg

Köra med handbromsen i

Överväg andelen tid ert företag lägger på att utveckla affären med andelen tid ni lägger på att utveckla det interna samarbetet. Jag har aldrig stött på ett företag som lägger för mycket tid på det senare.

11.jpg

Vänlighet, produktivitet och arbetstrivsel

Har du övervägt att det är bra att vara vänlig? Det är på gränsen till en så kallad dum fråga, men jag hoppas den framstår som mindre dum när du läst denna krönika.

12.jpg

Feedback – tre tips som förändrar allt

Jag möter ofta självrannsakande chefer som kliar sig i huvudet eftersom de är medvetna om att de skulle kunna ge feedback i större utsträckning än de gör.

13.jpg

Konflikthantering med helhetsperspektiv

Du kanske har fört fram förslaget att medarbetare som är i konflikt borde försöka tala konstruktivt med varandra, men mötts av skepsis eller rentav blivit avfärdad. Folk klagar men vill tydligen inte lösa problemet, bomber och granater! Vad göra?

14.jpg

Förändring – undvik detta onödiga misstag

 ”Vi har tappat strukturkapital, kompetens och kontaktytor till våra kunder. Jag bedömer att det tar ett år innan vi återhämtar oss.”

15.jpg

Hur löser man knepiga frågor i ledningsgruppen?

Företaget hade blött pengar i flera månader och alla i ledningsgruppen var överens om att det inte kunde fortsätta så. Ändå kunde gruppen inte fatta det nödvändiga beslutet.

16.jpg

Vilken är egentligen vd:s viktigaste uppgift?

Den spännande frågan kom från min handledare på mitt första jobb efter psykologexamen när jag skulle skolas in i rollen som organisationskonsult. Man kan tänka sig ett antal möjliga svar som drar åt olika håll men som alla är rimliga.

17.jpg

Organisationsutveckling och toapapper

Händer det att du ser individer, team och till och med hela organisationer bete sig på ett sätt som ingen av de inblandade egentligen tycker är funktionellt?

18.jpg

Smarta forskartips kring ledningsgrupper

Här är ett axplock av forskningsfynd som du som vd kan överväga för att öka produktiviteten och arbetstrivseln i din ledningsgrupp.

19.jpg

Förändringsprocesser och skräckscenarion

– Jo jag undrar… har jag mitt jobb kvar?
Man kan bara ana hur mycket självövervinnelse det krävdes av henne för att ställa frågan till vd:n.

20.jpg

Konsten att lösa problem i ledningsgrupper

En ledningsgrupp har att hantera komplexa frågeställningar. Blir problemlösningen bäst om argumentationens vågor går höga eller om medlemmar eftertänksamt lyssnar på varandra?

21.jpg

Försvar löser inte problem långsiktigt

Alla som läser detta har någon gång suttit i en grupp och undrat vad sjutton som pågår med en själv och med normalt kloka kollegor. Det som pågår är olika sorters försvar, det vill säga att människor gör något för att undvika något obehagligt.

22.jpg

Så får man gruppdynamik på distans

Kroppsspråk och mimik blir svårare att uppfatta i det virtuella sammanhanget. Vad göra?

bottom of page