top of page
ILU_edited.jpg

INDIVIDUELL LEDARUTVECKLING

Har du någon gång känt att du saknar ett verktyg för att hantera en knivig situation?

Frågan gäller inte enbart nyblivna chefer. Jag har jobbat med seniora chefer som insett att deras egen kompetensutveckling i ledarfärdigheterna inte hängt med i takt med att de stigit i graderna. Till exempel har de saknat utbildning i grundläggande färdigheter som att ge positiv feedback eller hur man håller svåra samtal.

 

Om du är VD och överväger ledningsgruppsutveckling kanske du funderar på om den bör kombineras med individuell ledarutveckling. Det kan vara en god idé,
men låt oss först göra en ordentlig behovsanalys.

Inte sällan är det som framstår som individuella utmaningar, symptom på fenomen på organisations-
eller ledningsgruppsnivå.

I alla händelser är rådet att inte börja med individuella insatser utan att ta dem parallellt eller efter ledningsgruppsutvecklingen. 

 

Ett annat skäl till individuell ledarutveckling är att då och då i karriären stanna upp och reflektera över sin egen utveckling. 
Till det ändamålet finns instrument som samlar in data om vad chefens omgivning upplever som styrkor och svagheter. Det går också att låta chefer genomgå ett psykologiskt testbatteri för att komma riktigt djupt och få syn på grundläggande drivkrafter och hinder.

Samtalen som följer brukar bli synnerligen intressanta och meningsfulla. De bildar språngbrädan för nästa nivå i självledarskapet samt rustar chefen för att hantera kniviga situationer. Vill du veta mer?

​BOKA ETT 30 MINUTERS KOSTNADSFRITT SAMTAL MED MICHAEL SODERLING.

Om du är redo att ta din organisation till nästa nivå är det här ett samtal för dig.

bottom of page