top of page
Ledarutveckling_edited.jpg

Har du funderat över skillnaden mellan begreppen ledarskaps-utveckling och ledarutveckling?

Frågan är inte enbart akademisk

En chef var av sin överordnande chef diagnosticerad med bristande motivation. Chefen själv höll med om diagnosen,
i vart fall hade han inte ett bättre förslag. Vi satte igång en coaching och några sessioner senare var bilden klar. Min klient var inte omotiverad, tvärtom kände han att hans uppdrag var meningsfullt. Däremot beskrev han att den dysfunktionella ledningsgruppen sög livskraften ur honom. Hans ”bristande motivation” var ett symtom, inte det egentliga problemet.

Låt oss ha detta i bakhuvudet när vi diskuterar vad utmaningen är i ert fall. Om vi kommer fram till att utveckling av individernas kunskaper och färdigheter är rätt väg att gå, hittar du några versioner nedan. Vill du veta mer?

Den har praktisk betydelse för hur du och jag resonerar om vad er organisation behöver.

Jag tänker på ledarskapsutveckling som att skapa förutsättningar för chefer. Det i sin tur kan innebära exempelvis organisationsutveckling och ledningsgruppsutveckling.

Jag tänker på ledarutveckling som att jobba med de individuella chefernas egenskaper, kunskaper och färdigheter. När det gäller en satsning på individernas ledarfärdigheter behöver vi hålla tungan rätt i mun, låt mig ge ett exempel från verkligheten.

​BOKA ETT 30 MINUTERS KOSTNADSFRITT SAMTAL MED MICHAEL SODERLING.

Om du är redo att ta din organisation till nästa nivå är det här ett samtal för dig.

Individuell ledarutveckling

ILU.jpg

Då och då i karriären kan det finns en poäng med att stanna upp och reflektera över sin egen utveckling. Till det ändamålet finns instrument som samlar in data om vad chefens omgivning upplever som styrkor och svagheter. 

Ledarutveckling i grupp

ledarutveckling_i_grupp.jpg

Det yttersta syftet med ledarutveckling i grupp eller som det ibland kallas, ledarprogram, är att öka produktiviteten i organisationen.

undertjänster2
bottom of page