Några ord från mina kunder

ANDERS REHN

VD, FASAB

"Vi har arbetat tillsammans med Michael kring ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och individuell ledarutveckling vid ett flertal tillfällen. Michael har med sin forskningsbaserade metodik, engagemang och tydlighet hjälpt oss att utveckla samarbetet inom ledningsgruppen och ut mot/tillsammans med personalen. I sin konsultroll tvekar Michael inte att utmana när det behövs samtidigt som samarbetet präglas av prestigelöshet, humor och värme.

Resultat av arbetet som jag i VD-rollen ser är effektivare ledningsgruppsmöten där vi blivit mer framåtsyftande, effektiva och fokuserade. I vårt dagliga chefskap har vi fått verktyg att tydligare driva processer, öka tydligheten och driva förbättringsarbete. Den individuella ledarutvecklingen har gett större insikt i vilka beteenden som ökar prestationen, minskar stress och skapar tryggare och bättre ledare. Jag rekommenderar gärna Michael för liknande uppdrag." 

ANNA BENNICH KARLSTEDT

HR, FOLKHEM

"När Michael arbetade med vår ledningsgrupp utvecklade vi avsevärt förmågan att sortera och prioritera vilket gjorde att vi kunde fokusera på övergripande och strategiska frågor. Arbetet medförde också att vi tydliggjorde våra roller vilket underlättade den enskildes ansvarstagande. Dessutom har vårt kommunikationsklimat blivit mer problemlösande.

Michael snappade upp skeenden i ledningsgruppen, belyste dem för oss och visade på alternativ som han tränade oss i. Michael bygger en bra balans mellan att skapa förtroende och att utmana vilket var precis vad vi behövde. Jag kan varmt rekommendera Michael för liknande uppdrag."

TOBIAS NILSSON,

FÖRBUNDSDIREKTÖR IDEA

"Som chef med ett omfattande och utmanande förändringsuppdrag har det varit oerhört givande att samarbeta med Michael. Han ger dig verktyg att identifiera, analysera och hantera situationen. Det har på ett konkret sätt gjort mig bättre på att hantera komplexa processer och samarbeten samt att stötta andra chefer och medarbetare.

 

Även i rollen som processledare i förändring har Michael levererat stor nytta. Lyhört och med lätt hand har han utmanat och fått gruppen att identifiera outsagda problem och tillsammans ta viktiga utvecklingssteg. Det hade inte varit möjligt att åstadkomma så mycket på så kort tid utan Michael. Jag rekommenderar honom varmt för liknande uppdrag."

HELENA ÖNNEBY

HR CONSULTANT

"I worked with Michael for several years as I was working in different HR management roles in the building industry. I highly appreciate Michael for his deep knowledge, experience, and his professionalism when it comes to human assessment and development as well as his own personality and communication style.

 

He is always open to dialogue and was a great sounding board for me whether we worked together on personal assessment of managers, needs for coaching or organizational- and team development. I highly respect Michael and can truly recommend him for any of the areas mentioned above."

JONAS JONSSON

MANAGING DIRECTOR UK & INTERNATIONAL AT 4C STRATEGIES  

“I had the pleasure to introduce Michael to our new international management team, a group of highly qualified individuals, all working very hard in their own ways. Michael provided, in English, in a UK context, a two day workshop that gave all of us some substantial aha-moments about the way to operate together as a management team, together with a foundation from which we are now moving forward. 

A highly professional facilitator and team coach, it was a pleasure to work with Michael, and in the words of one of my senior directors 'I am very glad that we went through with this investment'.”

CHARLOTTE LAGERKVIST

CHEF INDIVID- OCH 

FAMILJEOMSORG VUXEN, 

BOTKYRKA KOMMUN

"Under vårt fleråriga samarbete upplevde jag att Michael har ett mycket professionellt förhållningssätt och besitter en unik förmåga att få med sig människor i en förändringsprocess så att de tycker det är roligt och spännande. I ledningsgruppen coachade Michael oss i att förbättra målstyrning och kommunikation. Han hjälpte oss även att få med alla chefer på resan mot en helhetstänkande organisation. Resultatet blev en förbättrad samverkan mellan de olika enheterna. På det individuella planet har Michael arbetat med flera av mina chefer och det gav effekt i ledarskapet och i min verksamhets resultat. Michael är en varm och humoristisk person med ett rörligt intellekt och som är passionerad i det han företar sig. Jag kan ge honom de bästa rekommendationer."

KRISTIN HULTHEIMER RICCI

HR PARTNER SBAB

"Jag har samarbetat med Michael i chefsurval. Michael tar ansvar för hela processen från att sätta sig in i rollens och organisationens förutsättningar via att säkerställa en god kandidatupplevelse till att pedagogiskt återrapportera till rekryterande chef och mig som HR. I återrapporteringen tipsar Michael också rekryterande chef om onboardingen. I ett flertal fall har personbedömningen lett till att Michael fått fortsätta som coach åt den som anställts, för att vidareutveckla det som kommit fram under bedömningen. Michael har genomfört personbedömningarna på ett alltigenom professionellt sätt, och jag rekommenderar honom gärna för liknande uppdrag."

Prenumerera på min blogg och nyheter

MICHAEL SODERLING AB

Besöksadress: Hichtechbuilding, Sergelgatan 14, Stockholm.

Tel: + 46 72 188 48 90
e-mail:  michael@msoderling.com

  • Gray Edin Ikon

COPYRIGHT © 2020, Michael Soderling AB. Design: dandenell.se , Foto: peterknutson.se