top of page

Några ord från mina kunder

Några ord från mina kunder

Maria Ziv

Chief Marketing Officer, Max Burgers AB

Maria-Ziv.png

Michael is currently working with MAX Burgers, developing both management teams and the organization as a whole. Michael’s approach is research based and professional, and at the same time personal, warm and entertaining. Michael works just as well with leadership teams and individuals as he does with large departments. 

So far in our collaboration, he has guided two leadership teams that I am a part of towards a joint sense of purpose, clarity in roles and responsibilities as well as a common agreement on how to work with and treat each other. He has not been afraid to challenge us, ensuring that we grow both as a group and as individuals. We have left the workshops with clarity, as well as a sense of closeness and joint purpose. We have also been given tools and tasks to ensure that the work we do in these sessions transfer to the rest of the organization. Michael is also working with individual members of my team to help them perform at their highest level.  

I highly recommend Michael for any organization looking to enhance its overall performance, his work is truly transformational.
 

Anja Dahlstedt

Kultur- och fritidsdirektör, Huddinge kommun

Anja Dahlstedt.jpeg

Michael har ett absolut gehör när det kommer till gruppdynamik och gruppers utveckling. Vi har samarbetat från och till under tio års tid i olika sammanhang och konstellationer, i både ledningsgruppsutveckling och individuell ledarutveckling, från början med mig som gruppdeltagare och efterhand med mig som ledare för gruppen.


Jag känner mig alltid trygg med att Michael kommer stödja gruppen i att få rätt frågor på bordet, och att det som behöver bli sagt blir både sagt och hanterat. Med en enorm flexibilitet anpassar han agendan med övningar och teoretisk input utefter var gruppens energi visar sig ligga. Michael har en fingertoppskänsla för i vilka faser han behöver vara en aktiv och drivande part i gruppens samspel och samtal, och när gruppen behöver en mer avvaktande processledare med antennerna ute för att gå in när gruppen inte själv lyckas i samspel och problemlösning. I individuell ledarutveckling uppskattar jag mycket samtalen där ledarskapets praktik kombineras med psykologisk teori.


Jag skrev inledningsvis att samarbetet förekommit under tio år. Skälet är förstås att Michael åstadkommer resultat i form av utveckling hos grupper och individer så jag kan varmt rekommendera Michael för liknande uppdrag.

Jonas Jonsson

Managing Director UK & International, 4C Strategies

JOJO 2019.jpg

I had the pleasure to introduce Michael to our new international management team, a group of highly qualified individuals, all working very hard in their own ways. Michael provided, in English, in a UK context, a two day workshop that gave all of us some substantial aha-moments about the way to operate together as a management team, together with a foundation from which we are now moving forward. 

A highly professional facilitator and team coach, it was a pleasure to work with Michael, and in the words of one of my senior directors "I am very glad that we went through with this investment."

Pernilla Conde Hellman

Kulturdirektör, Malmö Stad

PernillaCH.jpg

På kulturförvaltningen i Malmö arbetar en rad stjärnor som alla ansvarar för institutioner och verksamheter av största vikt för stadens attraktivitet. Problemet var att man arbetade var och en för sig och ibland till och med i konkurrens med varandra. Michaels uppdrag var att stötta mig i att få ihop en samlad ledningsgrupp som arbetade med samma långsiktiga mål, satte våra medborgare i fokus och använde varje skattekrona på det mest effektiva sättet. Vi hade redan lagt grunden för att arbeta fram vår version av ett tillitsfullt ledarskap men det krävdes metoder och verktyg för att tillsammans också leva och verka i en modern organisation.

 

Under Michaels handledning har vi gått från att vara en tyst och försiktig grupp till att vara en trygg och innovativ grupp som hämtar kraft och arbetsglädje från varandra. Jag har även haft Michael som personlig coach under de här dryga två åren och det har varit en bra förutsättning för att hålla kompassen och hantera det personliga ledarskapet under resans gång. Under de många år jag varit chef är Michael utan tvekan den coach som bäst förstått behoven och som också lett oss till faktiska resultat. Det har varit en spännande och dynamisk resa där jag särskilt uppskattar Michaels förmåga att snabbt fånga in essensen av det som behöver göras, arbeta agilt och följa gruppens behov men ändå utmana oss när det behövts. Det är no-nonsense som gäller med Michael och det uppskattar jag verkligen. Jag kan varmt rekommendera Michael för liknande uppdrag.

Charly Lupart

Vice President, Digital Energy Sweden, Schneider Electric 

Charly Lupart

What an experience under Michael’s coaching when you see your entire management team recognizing unanimously themselves in the vision statement they have created during an intense workshop. Open and transparent dialogues have been extremely well managed by Michael to reach this goal. His experience plays a great role in facilitating the team’s creativity, making sure everyone speaks up, and materializing the exchanges and alignments. 

 

Since then, we have a management team openly discussing challenges and tackling those while trying to understand the point of view for each member. This has laid down great foundations in our management team, its journey, and the way we are leading our subordinate teams on a daily basis. 

 

Looking for a proper alignment on purpose, mission and vision within your team, Michael is a great expert to bring in achieving that.
 

Matilda Klintemård

Enhetschef, SHIS Bostäder

Matilda Klintemård

Jag har gått i individuell ledarskapsutveckling hos Michael för att få stöd i att balansera i mitt uppdrag som chef och hur jag ska leda genom andra för att nå verksamhetens mål. Med ett tålmodigt utforskande utmanar Michael mitt sätt att tänka och värdera situationer. Det ger mig nya perspektiv och underlättar för mig att se vad som är centralt och vilka möjligheterna är.


Efter varje träff har jag med mig nya tankar och verktyg som jag använder i min vardag. Jag har fått en större förståelse för mig själv, vem jag är och mina hinder och möjligheter. Jag har också fått nya perspektiv på och fördjupad förståelse för den organisation jag verkar i. Några månader i in i samarbetet med Michael vågar jag mer, har fått en bättre balans och känner
ökad energi.

 

Jag kan varmt rekommendera Michael för liknande uppdrag.

Catherine Nilson

Medgrundare, Steele & Borough

Catherine2.jpg

Jag vände mig till Michael då jag är entreprenör inom en konkurrensutsatt bransch och hade tappat inspirationen och gnistan under en period. Trots att jag gått hos många coacher och läst många böcker om ledarskap, personlig utveckling och psykologi så kom Michael med strategier som jag inte hade hört om tidigare. Redan efter vårt första samtal kände jag att Michael gett mig nya perspektiv och tankesätt.

 

Jag upplever att Michael kombinerar affärsperspektivet med att lyfta individen och han har en unik förmåga att se samband som jag själv inte har reflekterat över. Sammanfattningsvis har jag fått konkreta verktyg och jag har återvunnit min kraft, stabilitet och fokus vilket kommer att göra stor skillnad för mina framtida affärer. Jag ger mina högsta rekommendationer till Michael.

Jimmy Weinhandl

Head of Local Store Marketing, Max Burgers AB 

Jimmy Weinhandl 2021.jpg

Min ledningsgrupp vars medlemmar finns i fyra länder presterade bra. Samtidigt såg jag att vi skulle kunna utöva ett mer enhetligt ledarskap samt förbättra vårt organisatoriska lärande, inte minst utbyta best practise mellan länderna. Dessutom ska avdelningen som vi leder växa med nya länder och med mer personal i befintliga och jag såg ett behov av att utveckla ledarskap, strukturer och processer. För dessa ändamål anlitade jag Michael. 

En månad efter genomförandet kan jag konstatera att vi inte bara har fått fundamental samsyn i syfte och vision. Kopplat till dessa har vi också identifierat och börjat leverera på konkreta actions. Vi har förbättrat avdelningens mötesstruktur och fått verktyg för mer effektiva möten. Vi har utvecklat vår onboardingprocess och vi har förankrat strategier i medarbetarledet. Jag ser att ansvarstagandet blivit ännu bättre och att ledningsgruppsmedlemmar i de olika länderna samarbetar och kommunicerar mer med varandra. Vi är överens om att sammanhållningen och tillhörigheten har ökat.

 

Vid utvärderingen av samarbetet med Michael konstaterade en ledningsgruppsmedlem att han aldrig varit med om så bra diskussioner under sina drygt sex år i företaget. Jag kan starkt rekommendera Michael och hans coachande sätt att utveckla organisationer, team och individer.

Armine Wannesian

HR-utvecklare, Norrköpings kommun

Armine Wannesian_500px.jpg

Michael levererade en heldag i Chefsakademin där deltagarna är erfarna chefstalanger som aspirerar på högre chefsroller. Passets fokus låg på hur man leder genom ledningsgrupper och är en viktig grundsten i programmet. Michael genomförde passet med professionalitet och en tydlighet som bidrog till utforskande, förståelse och reflektion. Hans förhållningssätt under passet möjliggjorde för deltagarna att nyttja hans djupa kunskaper inom området och deltagarna blev inspirerade.

 

Passet ledde inte bara till ökad kunskap, samtliga deltagare uttryckte ett driv att agera och ett sug efter att utforska den egna ledningsgruppen. En positiv förädlingskedja startades för lärande och för organisationen. Jag kan varmt rekommendera Michael för liknande uppdrag.

Pia Alm Böö

Skolchef, Komvux, Norrköpings kommun

Pia_Alm-Böö.png

Ledningsgruppen satt fast i gamla händelser och det påverkade vår förmåga att komma vidare. Vi hade också svårt att kommunicera på ett sätt som gynnade gruppen som helhet, vi var experter på att argumentera men inte lika bra på att lyssna och bekräfta. Jag anlitade Michael för att vi behövde hjälp att komma loss och komma vidare. Med glimten i ögat fångade Michael snabbt in gruppens behov och tillsammans gick vi sen från klarhet till klarhet. 

En månad efter ledningsgruppens två heldagar tillsammans med Michael kan jag konstatera att det är som dag och natt. Resultatet av samarbetet med Michael är att vi nu har ett tydligt syfte och mål med ledningsgruppen, vi har också en plan för hur vi ska strukturera upp olika delar i våra möten. Det bästa är dock att Michael gjorde oss uppmärksamma på hur vi pratade med varandra.  Idag finns en lugnare känsla i vår kommunikation och vi både bekräftar varandra och lyssnar nyfiket. Jag kan varmt rekommendera Michael för liknande uppdrag.

Richard Bergfors

Koncernchef, VD Max Burgers AB

Richard_Bergfors_press_image - kopia.jpg

Michael har anlitats för chefsurval, chefscoaching samt ledningsgruppsutveckling. I det sistnämnda har han utvecklat koncernledningen som team och gett oss relevanta verktyg och processer för ett kontinuerligt förbättrings- och förändringsarbete. På ett okomplicerat och direkt sätt har Michael hjälpt ledningen att prioritera, fokusera och reda ut oklarheter. Michael fick snabbt ett stort förtroende från gruppen med sitt raka och utmanande förhållningssätt.

 

Det har lett till att en gemensam målbild har beslutats och att vägen dit blivit tydlig för alla deltagare samtidigt som det svetsat samman gruppen, gett energi och fått gruppen till en ny nivå. Jag kan verkligen rekommendera Michael för liknande uppdrag.

Anders Rehn

VD, FASAB

Anders_Rehn_Fasab.jpg

Vi har arbetat tillsammans med Michael kring ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och individuell ledarutveckling vid ett flertal tillfällen. Michael har med sin forskningsbaserade metodik, engagemang och tydlighet hjälpt oss att utveckla samarbetet inom ledningsgruppen och ut mot/tillsammans med personalen. I sin konsultroll tvekar Michael inte att utmana när det behövs samtidigt som samarbetet präglas av prestigelöshet, humor och värme.

Resultat av arbetet som jag i VD-rollen ser är effektivare ledningsgruppsmöten där vi blivit mer framåtsyftande, effektiva och fokuserade. I vårt dagliga chefskap har vi fått verktyg att tydligare driva processer, öka tydligheten och driva förbättringsarbete. Den individuella ledarutvecklingen har gett större insikt i vilka beteenden som ökar prestationen, minskar stress och skapar tryggare och bättre ledare. Jag rekommenderar gärna Michael för liknande uppdrag.

Anna Bennich-Karlstedt

HR, Folkhem

Anna-Bennich-Karlstedt.jpg

När Michael arbetade med vår ledningsgrupp utvecklade vi avsevärt förmågan att sortera och prioritera vilket gjorde att vi kunde fokusera på övergripande och strategiska frågor. Arbetet medförde också att vi tydliggjorde våra roller vilket underlättade den enskildes ansvarstagande. Dessutom har vårt kommunikationsklimat blivit mer problemlösande.

Michael snappade upp skeenden i ledningsgruppen, belyste dem för oss och visade på alternativ som han tränade oss i. Michael bygger en bra balans mellan att skapa förtroende och att utmana vilket var precis vad vi behövde. Jag kan varmt rekommendera Michael för liknande uppdrag.

Rita de Castro

Verksamhetschef, Botkyrka kommun

Rita_de_Castro.jpg

Jag har haft förmånen att ha Michael som handledare där han har hjälpt mig analysera situationer och att därefter prioritera på ett bra sätt in mitt ledarskap. Han är professionell och personlig i lagom doser med en genuin omtanke om den han handleder och han utmanar gärna ens upplevelser på ett sätt som ger nya perspektiv och leder till verklig utveckling.

 

Michael har coachat mig personligen mot att se min organisation ur ett systemiskt perspektiv och har format mig i utvecklingen av min egen ledningsgrupp. Utöver detta har Michael även hjälpt mig och min organisation i chefsurval där han alltid gett tydlig och konkret feedback som gett bra möjligheter att arbeta vidare med den nyanställde.

 

Jag vill varmt rekommendera Michael till alla ovanstående uppdrag.

Tobias Nilsson

Förbundsdirektör, IDEA

Tobias_Nilsson_IDEA.jpg

Som chef med ett omfattande och utmanande förändringsuppdrag har det varit oerhört givande att samarbeta med Michael. Han ger dig verktyg att identifiera, analysera och hantera situationen. Det har på ett konkret sätt gjort mig bättre på att hantera komplexa processer och samarbeten samt att stötta andra chefer och medarbetare.

 

Även i rollen som processledare i förändring har Michael levererat stor nytta. Lyhört och med lätt hand har han utmanat och fått gruppen att identifiera outsagda problem och tillsammans ta viktiga utvecklingssteg. Det hade inte varit möjligt att åstadkomma så mycket på så kort tid utan Michael. Jag rekommenderar honom varmt för liknande uppdrag.

Charlotte Lagerkvist

Chef Individ - och familjeomsorg vuxen, Botkyrka kommun

CL_edited.jpg

Under vårt fleråriga samarbete upplevde jag att Michael har ett mycket professionellt förhållningssätt och besitter en unik förmåga att få med sig människor i en förändringsprocess så att de tycker det är roligt och spännande. I ledningsgruppen coachade Michael oss i att förbättra målstyrning och kommunikation. Han hjälpte oss även att få med alla chefer på resan mot en helhetstänkande organisation. Resultatet blev en förbättrad samverkan mellan de olika enheterna. På det individuella planet har Michael arbetat med flera av mina chefer och det gav effekt i ledarskapet och i min verksamhets resultat. Michael är en varm och humoristisk person med ett rörligt intellekt och som är passionerad i det han företar sig. Jag kan ge honom de bästa rekommendationer.

Helena Önneby

HR Consultant

Helena_önneby.jpg

I worked with Michael for several years as I was working in different HR management roles in the building industry. I highly appreciate Michael for his deep knowledge, experience, and his professionalism when it comes to human assessment and development as well as his own personality and communication style.

 

He is always open to dialogue and was a great sounding board for me whether we worked together on personal assessment of managers, needs for coaching or organizational- and team development. I highly respect Michael and can truly recommend him for any of the areas mentioned above.

Kristin Hultheimer Ricci

HR Partner, SBAB

Grå-Bakgrund.png

Jag har samarbetat med Michael i chefsurval. Michael tar ansvar för hela processen från att sätta sig in i rollens och organisationens förutsättningar via att säkerställa en god kandidatupplevelse till att pedagogiskt återrapportera till rekryterande chef och mig som HR. I återrapporteringen tipsar Michael också rekryterande chef om onboardingen. I ett flertal fall har personbedömningen lett till att Michael fått fortsätta som coach åt den som anställts, för att vidareutveckla det som kommit fram under bedömningen. Michael har genomfört personbedömningarna på ett alltigenom professionellt sätt, och jag rekommenderar honom gärna för liknande uppdrag.

bottom of page