top of page

Kostnadsfri inspiration och kunskap 

När jag möter kunder ser jag att de utmaningar de har i sin organisation inte sällan hade gått att undvika. Längst ner på sidan kan du beställa kostnadsfria guider som kan hjälpa dig att jobba förebyggande samt ta tag i problemen, om de väl är ett faktum.

Utkast_Ledningsgruppsutveckling.png

#1

Så här skapar du en framgångsrik ledningsgrupp

Med den här guiden får du tips om hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna som jag ser i de flesta ledningsgrupper som söker konsultstöd.

GUIDE; Oragnisationsutvecking_ Hitta fö

#3

Vad ingen har berättat om förändringsledning

Denna guide har inte ambitionen att motsvara en kurs i förändringsledning. Däremot är min förhoppning att insikterna ska hjälpa dig att lättare få tillgång till din empati och tålamod, när de som omfattas av förändringen är tveksamma och skeptiska. 

Guide; Organisationsutveckling

#2

Organisationsutveckling: Hitta förbättringspotentialen

Jag har skapat den här guiden så att du som leder organisationen ska få verktyg att upptäcka var er utvecklingspotential ligger och kunna göra något åt den.

Guide; Säkerställ avkastning på din investering

#4

Säkerställ avkastning på din investering

Den här guiden är späckad med tips om hur du maximerar effekten när du investerar i organisations- och ledarskapsutveckling.

Beställ dina guider här!

Välj guider

bottom of page