top of page

Kostnadsfri inspiration och kunskap 

När jag möter kunder ser jag att de utmaningar de har i sin organisation inte sällan hade gått att undvika. Längst ner på sidan kan du beställa kostnadsfria guider som kan hjälpa dig att jobba förebyggande samt ta tag i problemen, om de väl är ett faktum.

#1

#1

Guide; Så här skapar du en framgångsrik ledningsgrupp
#1

Så här skapar du en framgångsrik ledningsgrupp

Med den här guiden får du tips om hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna som jag ser i de flesta ledningsgrupper som söker konsultstöd.

#2

#2

Guide; Organisationsutveckling
#2

Organisationsutveckling: Hitta förbättringspotentialen

Jag har skapat den här guiden så att du som leder organisationen ska få verktyg att upptäcka var er utvecklingspotential ligger och kunna göra något åt den.

Så här skapar du en framgångsrik ledningsgrupp

#1

GUIDE; Oragnisationsutvecking_ Hitta fö
#3

Vad ingen har berättat om förändringsledning

Denna guide har inte ambitionen att motsvara en kurs i förändringsledning. Däremot är min förhoppning att insikterna ska hjälpa dig att lättare få tillgång till din empati och tålamod, när de som omfattas av förändringen är tveksamma och skeptiska. 

Så här skapar du en framgångsrik ledningsgrupp

#1

Guide; Säkerställ avkastning på din investering
#4

Säkerställ avkastning på din investering

Den här guiden är späckad med tips om hur du maximerar effekten när du investerar i organisations- och ledarskapsutveckling.

Beställ dina guider här!

Välj guider

bottom of page