Inspiration och kunskap att ladda ner

När jag möter kunder ser jag att de utmaningar de har i sin organisation inte sällan hade gått att undvika. Här hittar du kostnadsfria guider som kan hjälpa dig att jobba förebyggande samt ta tag i problemen, om de väl är ett faktum. 

#1 Så här skapar du en framgångsrik ledningsgrupp

1.jpg

Med den här guiden får du tips om hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna som jag ser i de flesta ledningsgrupper som söker konsultstöd.

#2 Organisationsutveckling: Hitta förbättringspotentialen

1.jpg

Jag har skapat den här guiden så att du som leder organisationen ska få verktyg att upptäcka var er utvecklingspotential ligger och kunna göra något åt den.

#3 Vad ingen har berättat om förändringsledning

GUIDE_ Oragnisationsutvecking_ Hitta fö

Denna guide har inte ambitionen att motsvara en kurs i förändringsledning. Däremot är min förhoppning att insikterna ska hjälpa dig att lättare få tillgång till din empati och tålamod, när de som omfattas av förändringen är tveksamma och skeptiska.