top of page

Inspiration och kunskap att ladda ner

När jag möter kunder ser jag att de utmaningar de har i sin organisation inte sällan hade gått att undvika. Här hittar du kostnadsfria guider som kan hjälpa dig att jobba förebyggande samt ta tag i problemen, om de väl är ett faktum. 

#1 Så här skapar du en framgångsrik ledningsgrupp

1.jpg

Med den här guiden får du tips om hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna som jag ser i de flesta ledningsgrupper som söker konsultstöd.

#2 Organisationsutveckling: Hitta förbättringspotentialen

1.jpg

Jag har skapat den här guiden så att du som leder organisationen ska få verktyg att upptäcka var er utvecklingspotential ligger och kunna göra något åt den.

#3 Vad ingen har berättat om förändringsledning

GUIDE_ Oragnisationsutvecking_ Hitta fö

Denna guide har inte ambitionen att motsvara en kurs i förändringsledning. Däremot är min förhoppning att insikterna ska hjälpa dig att lättare få tillgång till din empati och tålamod, när de som omfattas av förändringen är tveksamma och skeptiska. 

bottom of page