top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Den enorma kraften i spekulationer


Allt vi pratat om de senaste 45 minuterna kokade ner till den laddade fråga som han var på väg att ställa till sin chef. Jag kunde se anspänningen när han samlade mod.


Några veckor tidigare hade jag blivit uppringd av en chef som vi kan kalla Lisa. Hon hade en underställd chef som vi benämner Kalle. Sedan en tid tillbaka hade Lisa upplevt att Kalle blivit mer tystlåten, nästan mystisk, och Lisa fick inga vettiga svar när hon i bästa välvilja försökte prata med honom och förstå situationen. Det kunde hon möjligen stå ut med men hans ledarskap hade också utvecklats i en mindre gynnsam riktning. Vi enades om att köra ett trepartssamtal för att se om vi kunde reda i detta och utröna behovet av en eventuell individuell ledarutveckling för Kalle.


I trepartssamtalet undersökte jag de vanliga domänerna; grad av samsyn i exempelvis uppdrag, mål, ansvar och mandat och där fanns inga konstigheter. Däremot noterade jag att Kalle var ganska vag och jag fick kontinuerligt be honom förtydliga vad han menade. Jag noterade vidare att Kalle i stort inte mötte Lisas blick och att han pratade ganska tystlåtet. Att han hade ett emotionellt påslag var tydligt. Sakta formulerade jag för mig själv en hypotes, nämligen att han satt med en tankeläsning. Och att den påverkade honom rejält.


Tankeläsning är fenomenet att vi har en spekulation om vad någon annan tycker och tänker som vi gör till en sanning. Eller så vet vi att vi egentligen inte vet men vi vet ju nästan, allt tyder på att… och det är nog ändå sant, trots allt. Tankeläsningar är ofta också kopplade till att vi tar det personligt. Om du kommer sent till min dragning måste det betyda att du tycker det jag ska prata om inte är viktigt. Tankeläsningar kan vidare uppstå som en konsekvens av vad någon inte säger eller av vaghet och tvetydighet.


Kalle hade i vårt samtal refererat en episod där Lisa hade varit kritisk till något han gjort. Utsagan kom i en ström av ord och hade varit lätt att missa om jag inte lyssnat uppmärksamt. Men utsagan i kombination med andra saker Kalle hade sagt gav mig hypotesen att hans tankeläsning gick ut på att Lisa inte längre hade förtroende för honom. Det lät som att hon vid ett tillfälle haft synpunkter på en enskild händelse, därefter hade Kalle spunnit loss i huvudet och börjat spekulera och som man gör när man är orolig: Tagit fasta på allt som möjligen kunde tänkas vara negativt och bortsett från allt som kunde tänkas vara positivt. Jag satte ord på min hypotes och undrade om den stämde. Kalle tog ett djupt andetag och sa ja. Jag bad honom titta Lisa i ögonen och testa tankeläsningen vilket han gjorde:


”Jag har en tankeläsning om att du har tappat förtroendet för mig, stämmer det?”


”Nej.”


Jag frågade: ”Tror du på svaret?”


Min fråga var egentligen onödig, hans leende sa allt.


Vad lär vi oss av detta? Att vi får tankeläsningar är oundvikligt, vi kan inte ändra på den delen i psyket. Däremot kan vi inse att de är spekulationer. Och vi kan överväga hur viktigt det är att ta reda på om en tankeläsning stämmer. I Kalles var det uppenbarligen mycket viktigt. Hur gick det för Kalle sedan då? Hur bra som helst och det fanns ingen anledning att inleda en individuell ledarutveckling.

 

Denna text beskriver ett fenomen som rör nutiden. Vill du fördjupa dig rekommenderar jag läsning om hur fenomenet tar sig uttryck angående historien och framtiden.

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.


488 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page