• Michael Soderling

Ledningsgrupper – otäcka historier


När jag träffade chefen för att planera uppdraget var det så illa att jag funderade på om en utmattningsdiagnos lurade bakom hörnet.


I dag tänkte jag diskutera hur en grupps historia kan ta befälet över medlemmarna och sänka produktivitet och arbetstrivsel till nära noll. Låt mig ta två exempel från verkligheten:


Ledningsgrupp 1. När vi träffades på tu man hand beskrev chefen med vilken jag inledde denna text, ledningsgruppsmötena som ett svart hål. När jag sedan hade hela ledningsgruppen i ett rum lät jag varje medlem, i kronologisk ordning, berätta hur det var att en gång i tiden komma in i ledningsgruppen. Det visade det sig att alla satt med liknande bilder. Narrativet var att ledningsgruppen präglades av stuprör och innehållet på mötena var endast informationsdelning. Det fanns en upplevelse av brist på framåtriktning, strategi och beslutsmässighet. De två senast tillkomna medlemmarna använde ordet chock om sin upplevelse av att kliva på ledningsgruppen. Den gamla sanningen var att ledningsgruppsarbetet var mer eller mindre värdelöst.


Ledningsgrupp 2. Även denna chef var märkbart tagen. Som nyanställd med ett tydligt förändringsuppdrag, kastade sig chefen med friskt mod in i ledningsgruppen och möttes av en betongvägg. Man kunde nästan se blodet rinna från pannan. När jag med denna ledningsgrupp gick igenom historien klarnade bilden: Under de åtta föregående åren hade man i organisationen initierat flera förändringsprocesser. Narrativet var att alla processerna imploderat och att slutprodukten endast var besvikna, arga och cyniska medarbetare. Den gamla sanningen var att medarbetarna till varje pris behövde skyddas från nya högtflygande planer.


När man under strukturerade former låter en person i taget, för resten av gruppen berätta sin upplevelse inträffar flera saker. Känslan av att inte vara ensam uppstår. Att få beskriva sin frustration, ilska och uppgivenhet och bli validerad gör att skammen och andra starka känslor minskar, vilket i sin tur leder till att det går att prata nyktert. Bägge cheferna i exemplen ovan insåg att det som hände i ledningsgruppen inte handlade om dem som personer och ledare. Att det illa fungerande samarbetet säger mer om hur hårt narrativen slagit klorna i gruppen. Lättnaden! Ledningsgruppsmedlemmarna å sin sida kunde se att deras respektive chef hade haft det riktigt tufft tack vare att narrativen levde sitt eget liv. Det blev sakta men säkert möjligt för alla inblandade att med omtanke och förståelse se varandra i ögonen.


Den läsare som eventuellt tänker att det här väl inte var så märkvärdigt bör ha klart för sig att vi pratar om omedvetna krafter. Jobbet är att hjälpa människor att sätta ord på vad de sitter med för föreställningar. När de hittar orden vet de nästan alltid vad de ska göra eftersom de är förståndiga, de har bara tillfälligt förlagt klokskapen. Hur gick det då för ledningsgrupperna? Jo, de blev betydligt mer produktiva, trivseln ökade och cheferna för respektive grupp återfick krafterna.

 

Här kan du kostnadsfritt få min guide om att skapa framgångsrika ledningsgrupper.

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.


#michaelsoderling #ledarskap #ledningsgrupp

658 visningar

Senaste inlägg

Visa alla