top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Hon är ingen superkvinna


I dag tänkte jag diskutera en chef vars goda renommé blev en black om foten.


För att sätta berättelsen i kontext behöver jag etablera ett begrepp, nämligen kognitiv bias. För dig som inte kommit i kontakt med det förut kan man säga att kognitiv bias är ett psykologiskt mönster som leder till att en människas subjektiva bild av omvärlden avviker från verkligheten. Som god psykolog ska man vara uppmärksam på sina egna biaser och tack vare ett tresiffrigt antal timmar på analyssoffan samt ett otal handledningstillfällen har jag fått ett ganska bra vaccinskydd. Men jag är inte helt immun som framgår nedan.


För några år sedan genomförde jag och en chef som jag benämner Angela en serie coachingsamtal. Jag hade hört gott om henne innan vi träffades och blev imponerad vid första mötet. Hon präglades av ansvarstagande, lösningsorientering och klokskap.


I december var det dags för en ny serie. Skälet till samarbetet är att Angela verkar i en organisation som dras med konsekvenserna av en förändringsprocess som inte landat som avsett. Minnesgoda läsare erinrar sig kanske det här blogginlägget där jag citerar mig själv: ”Det kommer att kosta miljoner och ni kommer att behöva hantera efterverkningarna i flera år framöver.” Det inlägget inspirerades av den organisation där Angela verkar och i december konstaterade vi att min profetia tyvärr besannats. För att bevara anonymiteten får jag nöja mig med att uppmana dig att tänka på en dokusåpa med intriger och taskspel. Om du översätter den bilden till arbetsplatsen och multiplicerar med tio har du en idé om vad det handlar om.


Efter att ha fått situationen klar för mig undersökte jag vilket stöd Angela får från sin chef. Inte så mycket som önskat, visar det sig. Det ironiska är att chefen har en mycket positiv syn på Angela. När Angela lyfter sina utmaningar möts hon av välvilliga utsagor som ”det här fixar du! och ”jag har stor tilltro till dig!” Utsagorna träffar rakt i hjärtat av Angelas egenskap att vara ansvarstagande. Dessutom vill hon motsvara förtroendet och eftersom hon vet att chefen också har mycket att göra vill hon inte lägga sten på börda.


När jag lyssnade på berättelsen började jag reflektera över i vilken utsträckning jag bidragit till situationen eftersom jag under årens lopp i samtal med överordnad chef har hyllat Angela. Hur hade chefen förhållit sig om jag varit mer nyanserad och lagt till att även om Angela är en klippa behöver hon stöd precis som vilken underställd chef som helst? Därefter funderade jag på hur jag relaterade till Angela i vårt samtal där och då. Jag insåg att jag hade förhållit mig mer till min inre bild av henne, mindre till människan framför mig. När jag i sittande möte rekapitulerade processen fick jag syn på avsnitt i samtalet som innehöll smärta och uppgivenhet som jag inte tagit till mig i den utsträckning jag borde ha gjort.


Den kognitiva bias jag gjort mig skyldig till kallas halo-effekten. Det vill säga: Grundat i mitt intryck av Angela som ansvarstagande, lösningsorienterad och klok bildade jag mig en omedveten föreställning om en kvinna med superkrafter. Givet överordnad chefs förhållningssätt till Angela är min hypotes att även chefen drabbats av halo-effekten. Jag satte ord på mina reflektioner med Angela och vi insåg att hon befinner sig i en paradox där omgivningens överdrivet positiva syn inte är hjälpsam, tvärtom.


Angelas slutsats blev att det är dags att sluta försöka motsvara fantasibilden om superkvinnan och börja ställa krav på chefen. Min lärdom blev att återvända till gamle Freuds råd om hur man ska förhålla sig i samtal med klienter: En strävan efter jämnt svävande uppmärksamhet där man lyssnar förutsättningslöst. Det är en kompetens jag behöver påminna mig om inför varje nytt klientmöte.


Om du är nyfiken på vilka biaser du själv tillämpar har du en lista här. Hittar du någon bias som påverkar hur du förhåller dig till medarbetare?

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.


268 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page