top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Ledningsgruppen – du ansvarar inte för vad du säger

Däremot ansvarar du för vad du inte säger.

I en tvådagars workshop som syftade till att utveckla en ledningsgrupp hade vi kommit till passet utvärdering och lärdomar. En av deltagarna berättade att något jag sagt hade dröjt kvar hos honom: Det du säger får gruppen ta ansvar för. Det du inte säger får du ta ansvar för. Jag ska utveckla vad som ligger bakom dessa ord och börjar i en kanske oväntad ände, nämligen biljard.


Som du vet inleds ett parti biljard med att någon spränger och bollarna far åt alla möjliga håll. I en artikel som sammanfattar 40 års forskning om ledningsgrupper används sprängningen som en liknelse. Fritt översatt kan vi i artikeln läsa ”biljardbollseffekten inträffar när ett yttrande i en grupp tas emot och bemöts på olika sätt av övriga medlemmar. Deras kommenterar leder till att flera riktningar uppstår i diskussionen, ämnet ändras och med varje påföljande kommentar uppstår ytterligare riktningar.”


Det blir inte bara otydligt vad gruppen pratar om, det är också mängder av information som går förlorad i vad som i praktiken är ett antal parallella monologer som breder ut sig. Med all sannolikhet har du en egen upplevelse av biljardbollseffekten så du blir nog inte förvånad över att artikeln refererar till en studie där ledningsgrupper bedömde att oförmågan att hålla sig till ämnet är den vanligaste källan till minskad produktivitet. En annan studie som artikeln hänvisar till kom fram till att det mest förekommande problemet i möten var att ämnet för diskussionen drunknar i svammel och att folk lägger ut texten i all oändlighet i stället för att komma till saken. Vad det innebär för din och kollegornas energi samt med kreativiteten och problemlösningsförmågan vet du lika bra som jag.


En ledningsgrupp har att hantera komplexa frågeställningar. För att kunna definiera problem och ta fram den bästa lösningen behöver vi ett klimat där alla medlemmars klokskap kommer in i diskussionen. Hur åstadkommer vi det? Billman & Engquist sätter oss på spåret med begreppet att vara i roll: ”Att med hjälp av sina tankar, känslor och beteenden bidra mot de mål som är relevanta för sammanhanget.” Det förhållningssättet är taget från samma teoretiska ramverk och metodik som den inledande utsagan om ansvar och nu knyter jag ihop säcken.


Det du säger får gruppen ta ansvar för: Det handlar om att medlemmar bemöter varandra med nyfikenhet och uppmuntran. När vi hör något vi inte håller med om tenderar vi att gå till ”ja, men…” vilket är motsatsen till nyfikenhet och motverkar idén om att få in alla medlemmars klokskap. Nästa gång du sitter i ett möte och känner ett ja, men bubbla upp, prova att i stället säga ”berätta mer.” Uppmuntran handlar om att du yttrar till exempel att du tycker att en viss idé är intressant eller att du uttrycker att det var bra att kollegan lyfte en viss fråga.


Det du inte säger får du ta ansvar för: När du känner din energi gå ner i ett möte är chansen stor att du inte är ensam om den upplevelsen. Energitappet beror oftast på något i samtalsklimatet. Du gör därmed gruppen en tjänst om du talar om att du håller på att checka ut, till exempel för att biljardbollseffekten är i full galopp. En annan aspekt av att ta ansvar är att begära respons. Det vill säga, när du pratar kan du titta runt i gruppen och när du är klar kan du säga att du vill ha kollegornas reflektioner. Om gruppen trots det lämnar dig hängande kan du säga något i stil med ”nu upplever jag att det jag sa rann ut i sanden.” Du kan i stunden möjligen känna tvekan inför dessa förslag på grund av en tankeläsning på temat att andra tycker du är jobbig. Därför bör gruppen ha spelregler som går ut på att det inte bara är tillåtet utan önskvärt att medlemmar sätter ord på när energin sjunker eller när man känner att man blev lämnad hängande.

 

Om du vill ha en kostnadsfri analys av din egen ledningsgrupp, klicka här.

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.459 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page