top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Allt du behöver veta om feedback


– Hur gör man om den som man vill ge feedback har en överdrivet positiv syn på sig själv?


Frågan kom i en coachingsession där klienten resonerade om risken att korrigerande eller negativ feedback skulle landa mindre väl och i värsta fall ta ner motivationen hos mottagaren. Klienten hade dessutom erfarenheter av att även om han gjort allt rätt enligt vad han lärt sig om feedback, har mottagare hamnat i förklaringar och försvar istället för att begrunda budskapet. Nedan kommer ett antal tips som ökar chansen för att feedback landar väl. Det viktigaste tipset avser det som kommer innan feedbacksituationen.


Nämligen: Hur förtroendefull är relationen? Du som chef kan tänka att i förhållande till varje medarbetare har du ett relationskonto. Om du har mycket pengar på kontot har du råd att göra uttag, det vill säga ge korrigerande eller negativ feedback. Insättningar kan vara uppmärksamhet i vardagen, omtanke som till exempel att förhöra sig om hur besöket gick med dottern på vårdcentralen samt mängden positiv feedback du ger över tid.


Känner mottagaren att din feedback syftar till att hjälpa och utveckla, eller att kritisera och pysa missnöje? Om du har någon i din omgivning som frestar på ditt tålamod kan du prova följande tankeexperiment: Anta att personen i grund och botten vill något gott. Hur ska vi i så fall förstå att han eller hon inte levererar eller uppträder som önskvärt? Något måste hindra honom eller henne. Vad det är kan ni undersöka tillsammans. Kopplar du på din nyfikenhet och välvilja kommer den andre garanterat att märka det på samma vis som han eller hon garanterat märker om du kopplar på din felfinnande ådra. Min erfarenhet är att om du kopplar på din nyfikenhet och välvilja blir det här ett meningsfullt samtal och chansen är god att ni hittar pudelns kärna. För övrigt kan ett utforskande samtal i sig innebära en nettoökning på relationskontot.


Men: Du kan i ett givet fall göra bedömningen att det är mer meningsfullt att sätta ner foten än att gå in i det utforskande samtalet. Då är du betjänt av att skilja på fakta och åsikter. Vilket du redan kan intellektuellt eftersom du antagligen håller med mig när jag påstår att fakta är något som går att observera eller verifiera. Åsikter säger mer om värderingar hos den som avger åsikten och innehåller ingen objektiv information. Positiv feedback i form av åsikter (bra jobbat!) har ganska marginell effekt. Negativ feedback i form av åsikter (du ledde inte mötet särskilt väl) är bra om man vill framkalla långa förklaringar och försvarstal. Utmaningen är att behålla kunskapen om skillnaden mellan fakta och åsikter när du väl ska leverera feedback. Veckans coachtips är att skriva ner vad du vill säga och granska det utifrån kriterierna observerbart och verifierbart. Ett exempel på verifierbart skulle kunna vara informationen att Kristina Kund är missnöjd. Det vill säga, det går ju att ringa upp henne och fråga om informationen stämmer.


Så kommer vi slutligen till den som har en överdrivet positiv syn på sig själv. Låt mig resonera om hur man kan nå fram genom att referera till en kund som i samband med att jag gjorde chefsurval för honom utbrast: ”Jag fattar inte att du får fram så mycket information!” Vad är min hemlighet? Jo, jag börjar den typen av samtal med det som är bekant och likt för att sedan sakta jobba mig mot det alltmer obekanta och olika. Som exempel kan jag säga att det kandidaten nyss beskrev om sin sociala förmåga stämmer väl med min upplevelse av henne och dessutom med vad personlighetstestet visar. Det jag säger är likt kandidatens självbild. Sedan betar jag av en frågeställning i taget där vi sakta men säkert går ut i det alltmer obekanta och olika, ungefär som när man skivar en salami. Till slut har vi kommit till andra änden av korven, i det här fallet den överdrivet positiva självbilden. Tack vare myrstegen i förflyttningen är självbilden nu talbar.


Personbedömning och feedback är förstås två olika sammanhang. Men i det här fallet finns en beröringspunkt avseende hur vi närmar oss det som personen inte är medveten om eller inte vill kännas vid. Vi behöver göra det på ett sådant sätt att den andre kan gå med i samtalet, med sin egen nyfikenhet påkopplad.


Om denna text fick dig att känna motivation för att öka din kommunikativa förmåga samt förmågan att sätta in pengar på kontot, hittar du fyra konkreta tips här. Lycka till!

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.


434 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page