top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Chefen som fattar sin roll


– Det här önskar jag att jag själv hade fått när jag var ny som chef.


Reflektionen kom från överordnad chef när vi utvärderade trepartssamtalet som var startskottet för en individuell ledarutveckling. Min klient hade sedan en månad tillbaka klivit på sitt första chefsuppdrag och samtalet syftade till att optimera förutsättningarna för honom inklusive att optimera samarbetet med överordnad chef. Utgångspunkten i samtalet var en intressentanalys där vi satte ord på i vilka återkommande sammanhang den roll som min klient har finns. På en whiteboard ritade vi upp en 360-gradersbild för att skaffa oss överblick. Sedan vandrade vi igenom ett sammanhang i taget med inte minst följande frågor:

  • Till vad syftar samarbetet i respektive sammanhang?

  • Vilket ansvar och mandat har min klients roll i respektive sammanhang?

  • Vad går bra i sammanhanget?

  • Vad kan utvecklas i sammanhanget?

Min erfarenhet är att med ett strukturerat samtalsformat där man djupdyker i frågorna flyter det nästan alltid upp till ytan en eller flera av följande: Aldrig diskuterat, inte tänkt på, har olika uppfattningar om. Att prata ihop sig minskar risken för att det längre fram uppstår friktioner och tankeläsningar.


I det här fallet insåg vi att överordnad chef vid ett tillfälle lagt beslag på en resurs som ägs av min klient och därefter meddelat honom. Situationen i sig medförde inga problem eller gnissel men det växte fram en bild av att det kan komma att inträffa igen. Jag frågade överordnad chef om min klient hade mandat att påtala om han upplevde att hans ägarskap av resurser blir vingklippt. Överordnad chef svarade med välvilligt engagemang att han vill sträva efter att på förhand prata med min klient i den typen av frågor samt att han inte bara gav det mandatet utan att han förväntade sig att min klient skulle ta upp frågan, om känslan uppstod.


En annan fråga som lyftes var den tänkbara situationen att min klient behöver fatta ett beslut där han inte riktigt vet vad som gäller och inte får tag på överordnad chef. Denne svarade tydligt inte bara att min klient har mandat att fatta beslut i osäkra situationer, utan att överordnad chef också skulle backa och försvara min klient om andra ledningspersoner i organisationen i efterhand skulle ha synpunkter.


En tredje fråga som lyftes var att min klient har en positiv egenskap, nämligen att vilja ha koll och den egenskapen ska vi naturligtvis inte ta ifrån honom. Men överordnad chef som tidigare haft min klients roll, pekade på risken att bli överväldigad. Vi kunde prata om att det finns en poäng med att i första hand sträva efter att ha koll på det väsentliga. Eftersom de har fattat det kloka beslutet att ha veckovisa en till en-möten tänker jag att de kontinuerligt kan beta av domän efter domän och fördjupa min klients koll.


Givet det inledande citatet gissar jag att erfarenheterna från överordnad chefs egen onboarding en gång i tiden gjorde honom extra rustad i trepartssamtalet. Enbart det faktum att han valde att medverka i samtalet signalerar ett engagemang. I tillägg till det innebär mandaten han gav en tydlig arena för min klient att verka på och jag tänker att överordnad chefs bidrag i trepartssamtalet inte går att överskatta. Han har fattat sin roll.

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.


240 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page