top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Har ni tänkt på att allt hänger ihop, liksom?


Med den djupsinniga frågan brukar jag inleda en dragning av systemteori för att bringa klarhet i till synes märkliga fenomen i team och organisationer.


Låt mig illustrera vad jag menar med ett exempel från verkligheten. Jag anlitades för en teamutveckling och inför insatsen varnade välvilligt chefen mig för den ”svåra medarbetaren” som jag benämner Kalle. Kalle hade enligt uppgift en tendens att vara ifrågasättande till livet, universum och allting. När jag träffade teamet stämde mycket riktigt bilden, det tog bara några minuter för Kalle att börja ifrågasätta mig. Resten av teamet reagerade med blickar, tystnad och kroppsspråk. Hur kan vi förstå situationen och vad är ett lämpligt nästa steg?


Vi kan vända oss till boken Teaming: Grupputveckling i praktiken som jag vill sätta i händerna på alla chefer som efterfrågat litteratur om grupper. En företeelse som författarna diskuterar är att varje mänskligt system ingår i en hierarki av flera system. Och att de olika systemnivåerna påverkar varandra. Begrunda bilden som innehåller tre systemnivåer: I mitten Kalles roll som teammedlem. Kalles roll omges av nivån teamet. Kalles roll har en underliggande nivå, nämligen personen Kalle.

Vilken pil tänker du väger tyngst om vi ska försöka oss på att förstå hur personen Kalle tar sin roll: Den blå eller röda – den omgivande nivån teamet eller den underliggande nivån personen Kalle? I Teaming diskuteras ”antagandet att hur människor fungerar har mer att göra med det mänskliga sammanhang de ingår i än vad som karaktäriserar de enskilda människorna som individer” (sid. 39). Istället för att himla som Kalles kollegor gjorde, är det mer fruktbart att identifiera vad i den omgivande miljön som lockar fram Kalles mindre funktionella beteende. Grejen är ju den att vi alla, jag med och du med, har jobbiga sidor som kan lockas fram under ogynnsamma omständigheter.


Det finns ett antal trådar att nysta i när man ska reda i ett teams fungerande och komplexiteten kan vara överväldigande. Men på ett plan behöver det inte vara svårare än så här: Mitt nästa steg blev att koppla på min nyfikenhet angående Kalles ifrågasättande av mig, istället för att gå i försvar eller till motattack. Då inträffade det märkliga att han log, slappnade av och kunde bidra resten av dagen. Det möjliggjorde att jobba med den systemnivå som motsvarar teamet och träna medlemmarna i att sätta ett nyfiket och utforskande kommunikationsklimat.


Om vi tar ett annat exempel från verkligheten anlitades jag för att jobba med en chef som diagnosticerats med bristande motivation. Efter visst nystande blev det tydligt att han inte led av bristande motivation i avseendet att han skulle ha tappat engagemanget för sitt uppdrag. I själva verket var han dränerad på grund av att han satt i en icke fungerande ledningsgrupp. Den omgivande systemnivån ledningsgrupp påverkade hans rolltagning och trumfade den underliggande systemnivån person. Jag är säker på att du som läser detta förstår. Men tittar du ut på verkligheten med dessa glasögon?


Utmaningen till dig är följande: Överväg en individ på din arbetsplats som inte presterar som han eller hon borde. Istället för att sikta in dig på att uteslutande söka problemet hos individen, kan du se omkringliggande systemnivåer som (bättre) förklarar varför det inte går bra? När du kan släppa individperspektivet som enda nedslagspunkt – då har du på riktigt insett hur allt hänger ihop och då kan du fokusera på det väsentliga: Att utveckla gruppen och dess dynamik så att ni får bästa tänkbara förutsättningar att nå era affärsmål.

 

Apropå omkringliggande systemnivåer: Om du vill fördjupa dig i vilka dessa nivåer är rekommenderar jag min kostnadsfria guide om att hitta förbättringspotentialen i organisationen.

 

Referens: Billman, K. & Engquist, C. (2017). Teaming: Grupputveckling i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer. #michaelsoderling #ledarskap #organisation

362 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page