top of page
  • Skribentens bildMichael Soderling

Ledningsgruppen: Ut ur labyrinten


I dag tänkte jag diskutera skillnaden mellan chefsrollen och ledningsgrupps-medlemsrollen.


När jag lyfter frågeställningen i samtal med kunder är det lätt att diskussionen hamnar i en labyrint eftersom den innehåller komplexitet. Om du själv upplevt det, låt mig försöka lotsa oss ur labyrinten.

 

Som chef leder du individer och team. Ni blir överens om mål och du stöttar, coachar och följer upp, så långt är allt klart. Men vem eller vad leder du i så fall som ledningsgruppsmedlem? Eftersom individer och team är upptagna av chefsrollen borde det vara något annat. En ledtråd finns i en parallell frågeställning som angår syftet med ledningsgruppen och för att undersöka den tar vi spjärn mot ett fall från verkligheten.

 

Innan jag träffar en ledningsgrupp gör jag alltid en datainsamling som innehåller bland annat just frågan om syfte och i mitt senaste uppdrag var det som det brukar vara: Det fanns lika många svar som det fanns medlemmar. Vart och ett av svaren innehöll korn av sanning men svaren spretade, inte bara inom ramen för ledningsgruppens syfte. En del svar pekade på företagets mission, till exempel: Vi ska leverera [produkter och tjänster] till [kundgruppen].

 

Andra svar pekade på medel snarare än syfte: Vi ska bygga starka relationer och förståelse. Ja, det är viktigt, men syftet borde väl vara något större? Dessutom, stanna gärna upp och överväg vad ”vi” i respektive svar avser.

 

För att landa frågeställningen om gruppens syfte brukar jag fyra av ett antal pedagogiska frågor som hjälper ledningsgruppen att komma till insikten att dess syfte är att leda, styra och utveckla organisationen. Om du inte helt håller med om det (det har hänt!) eller saknar en nyans föreslår jag att du kikar på Bang & Midelfarts utmärkta artikel What characterizes effective management teams? A researchbased approach där sju tänkbara syften presenteras.

 

När ledningsgruppen blickar ut över sin verklighet ser den kunder, organisationen, medarbetare och team. Det den skulle tjäna på att är att dra en tydlig gräns mellan de led genom vilka den ska verka. Ledningsgruppen leder, styr och utvecklar organisationen så att individer och team får optimala förutsättningar att göra en bra leverans till kunderna.

 

Om vi går tillbaka till Vi ska leverera [produkter och tjänster] till [kundgruppen] samt Vi ska bygga starka relationer och förståelse, inser vi att det finns två olika ”vi” här. Vi i ledningsgruppen respektive vi som arbetar i organisationen. Begreppsförvirringen går tillbaka till att ledningsgruppsmedlemsrollen för det mesta är odefinierad och oförhandlad, precis som att syftet med ledningsgruppen också för det mesta är odefinierat och oförhandlat. När syftet och rollen blir förhandlade och idén tar form om

 

  • Ett gränssnitt mellan ledningsgrupp och organisation respektive

  • Ett gränssnitt mellan organisation och kunder

 

ser jag något i blicken på ledningsgruppsmedlemmarna. Ett gemensamt ägarskap för att skapa optimala förutsättningar i organisationen växer fram. Medlemmarna har kommit ut ur labyrinten och kan nu som ett team fokusera på rätt saker.

 

Detta innebär dessutom att fundamentala frågeställningar som övergripande mål och strategier får en ny dimension, det vill säga: Inte bara affären utan också organisationen (eller snarare: organisationsutvecklingen) tarvar mål och strategier. Det är i sig ingen nyhet, men om din ledningsgrupp hittills inte formulerat att ni verkar genom flera led – vilka konsekvenser har det haft för hur ni ser på ert ansvar att utveckla organisationen, inte minst avseende de organisatoriska mellanrummen som ägs av ingen och alla?

 

Om du vill ha en kostnadsfri analys av din egen ledningsgrupp, klicka här.

 

Bang, H., Midelfart, T. N. (2017). What characterizes effective management teams? A research-based approach. Consulting Psychology Journal: Practise and Research, Vol 69, No. 4, 334 – 359

 

De som vänder sig till mig är företagsledare, ledningsgrupper och ledare som vill realisera potentialen i organisationen och nå extraordinära resultat. De vänder sig till mig eftersom jag transformerar individer, grupper och organisationer.


276 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page